Emerytura to też ubezpieczenie

Jednym z ubezpieczeń, które czeka na wszystkich ludzie to emerytura.
Emerytura jest to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się.

W Polsce państwowa emerytura przysługuje, każdej osobie, która osiągnęła wiek emerytalny jak również maja udokumentowany wymagany okres zatrudnienia. W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, ale wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. To znaczy emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie.

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet a dla mężczyzn  wynosi 65lat. Świadczenia społeczne są obsługiwane oddzielnie dla rolników oraz dla reszty pracujących osób.

System emerytalny dzieli się na trzy filary:

 • I filar – ZUZ obsługuje Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych;
 • II filar – Otwarty fundusz emerytalnych;
 • III filar – np. Indywidualne konto emerytalne;

Emerytura z pierwszego filaru oparta jest na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej.

Drugi filar wybieramy w funduszu emerytalnym inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę.

Tak zwany trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne  oraz indywidualne konta emerytalne.

Państwowy Zakład Ubezpieczeń został założony w roku 1803. Faktycznie zaś jej historia rozpoczyna się w 1921 roku wraz z powołaniem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Jej głównym akcjonariuszem jest PZU, Skarb Państwa oraz holenderskie konsorcjum Eureko BV. Pozostała część akcji jest w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Do Grupy PZU wchodzą spółki, w tym spółki zagraniczne. Ze względu na istotność finansową bądź pełnienie funkcji celowych, konsolidacji w ramach Grupy PZU podlegają:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna
 • PZU Pomoc Spółka Akcyjna
 • PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna
 • PZU Tower spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością
 • PZU Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • PZU Lietuva

W marcu 2010 roku rząd zawarł ugodę z spółką EUREKO na podstawie której holenderska spółka sprzedała większość akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej PZU przeprowadzonej 10 maja 2010 roku, Kappa Spółka Akcyjna zaoferowała akcje stanowiące 14,9 procenta kapitału zakładowego PZU, a Eureko walory stanowiące 10 procent kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo Skarb Państwa zaoferował papiery reprezentujące 5 procent kapitału zakładowego PZU. Oferta zakończyła się dziewięciokrotną nad subskrypcją w branży inwestorów instytucjonalnych. W branży detalicznej akcje otrzymało 250 tysięcy inwestorów. Wśród inwestorów 59 procent stanowią krajowi, a 41 procent zagraniczni. Wartość oferty wyniosła około 8,07 miliardów złotych i była najwyższa w historii polskiego rynku kapitałowego.