Co wiemy o ubezpieczeniu

Każdy człowiek od najmłodszych lat korzysta z ubezpieczeń jakie oferują nam firmy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie jest to umowny obowiązek świadczenia na wypadek powstania zdarzeń w  zdrowiu, życiu lub mieniu każdego ubezpieczonego człowieka. Wówczas osoba, która ubezpiecza ma obowiązek wypłaty odszkodowań lub świadczeń z danego funduszu na który ubezpieczony wnosi składki, której wartość pieniężna jest zawarta w umowie. Potrzeba jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy to potrzeba wsparcia finansowego w razie kiedy ubezpieczony poniesienia straty, uszczerbku bądź też utraty dochodów jak również losowej potrzeby finansowej. Potrzeba ubezpieczeniowa jest łatwo wypychana ze świadomości, gdyż wiąże się z negatywnym doświadczeniem jak również wyobrażeniem. Brak chęci uświadamiania tej potrzeby oraz niematerialny jej charakter powodują, że produkt ubezpieczeniowy jest specyficzny.

 Produkty ubezpieczeniowe stanowią obszar działań zarządczych w firmach ubezpieczeniowych. Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym zawiera przede wszystkim wprowadzenie jak również wycofanie produktu oraz kształtowanie portfela, jak także pozycjonowanie rynkowe produktów. Możemy powiedzieć, że są to trzy podstawowe decyzje, które obejmuje zarządzanie produktem ubezpieczeniowym.

Produkt ubezpieczeniowy zawiera w swojej ofercie dla każdego potencjalnego ubezpieczonego pakiet usług przez zakład ubezpieczeń za określoną opłatą zawartą w umowie, która trwa od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia z klientem, aż do chwili  jej rozwiązania.

Dostępne produkty ubezpieczeniowe możemy podzielić najczęściej według czterech kryteriów:

 1. długość;
 2. stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń;
 3. podmiot;
 4. przedmiot ubezpieczeń;

W teorii jak również i w praktyce spotyka się podział usług ubezpieczeniowych ze względu na:

 1. gospodarcze;
 2. społeczne, inaczej socjalne;

Podstawowy podział ubezpieczeń to:

 1. ubezpieczenia społeczne;
 2. ubezpieczenia gospodarcze;

Umowy ubezpieczenia dzieli się również na:

 1. dobrowolne;
 2. obowiązkowe np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych;

Ubezpieczenia na życie podzielimy na:

 1. ubezpieczenia na życie;

2)  ubezpieczenia posagowe;

 • ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup;

W ramach ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyróżnia się m.in.:

 • ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej
 • ubezpieczenia choroby;
 • ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz statków żeglugi morskiej i śródlądowej;
 • ubezpieczenia przedmiotów w transporcie;
 • ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami;
 • ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w innych grupach;
 • ubezpieczenia kredytu;
 • ubezpieczenia ryzyk finansowych;
 • ubezpieczenia ochrony prawnej;
 • ubezpieczenia świadczenia pomocy;

 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydawane jest w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń..