Czy wiesz jaki chcesz kredyt?

Kredyt obrotowy jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak na przykład zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego pod działalność, zakup towaru i tym podobne. Kredyty tego typu udzielane są przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy, są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku, aczkolwiek udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, na przykład kredyty na zapasy sezonowe.

Kredyt rewolwingowy przy pożądkowny jest do typ kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oczywiście odnawialny. Podczas trwania umowy kredytowej każde spłacenie całości lub części wziętego wcześniej kredytu niesie za sobą odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając kredytobiorcy wielokrotne wykorzystania limitu, ale tylko do czasu całkowitego wygaśnięcia zawartej umowy. Kredyty rewolwingowe są zaciągane na ogół na krótki okres jak na przykład jeden rok.

Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony jako:

  • kredyt docelowy, który ma przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji;
  • kredyt na wymagane zobowiązania udzielany na kilka miesięcy, przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności płatniczych;
  • kredyt kasowy jest udzielony z chwilowym brakiem gotówki przy kasie;
  • kredyt sezonowy;
  • linia kredytowa jest przyznawana wobec limitu, przy czym możemy finansować wiele transakcji na różne kwoty jak również terminy.