Co to jest linia kredytowa

Linia kredytowa jest to limit jaki możemy zaciągnąć na rachunku bankowym bądź do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym na umowie. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę swoich indywidualnych potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta jak również na oddzielnym koncie bankowym kredytobiorcy. W pierwszym z wymienionych przypadków rachunek może mieć saldo to znaczy zadłużenie lub  nadwyżka środków klienta. Wpływ gotówkowy na rachunek bieżący automatycznie spłaca kredyt, który istnieje na koncie kredytobiorcy. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank nalicza odsetki karne.

Kredyt sezonowy są to kredyty, które występują najczęściej tylko w małych firmach, które najczęściej określony jest w czasie są spłacane w uprzywilejowanych warunkach, w zależności od oferty danego banku. Jest używany najczęściej w firmach, które zajmują się pracą w określonym kwartale

Kredyt wekslowy występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed jego terminem płatności. Wówczas bank przekazuje na rachunek bankowy firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. Stanowią główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa ze względu na pełnioną przez weksle funkcję kredytową, płatniczą a przede wszystkim gwarancyjną. Kredyt wekslowy przełamał barierę zatorów płatniczych. Świetnie nadaje się na przykład do finansowania skupu płodów rolnych w rolnictwie. Używany jest od wieków jako sposób zaciągania kredytów oraz sposób zapłaty. Z niego wyrósł czek, a w dalszej konsekwencji dzisiejszy banknot. W rękach ludzi z wyobraźnią staje się doskonałym narzędziem finansowym.