Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Kredyt inwestycyjny jest to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego jaki posiada. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje. Inwestycje takie mogą być:

MATERIALNE, które dzielimy na:

– zakup środków trwałych tj.:

a) auta;

b) urządzenia;

c) maszyny;

– zakup, rozbudowę, budowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą bądź też architekturą;

NIEMATERIALNE JAK NA PRZYKŁAD:

–  zakup papierów wartościowych;

FINANSOWEJAK NA PRZYKŁAD:

– zakup udziałów jak również i akcji;

Warunkiem jaki trzeba spełniać, aby uzyskać tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, przewidywanych zysków, słuszności inwestycji, amortyzacji gwarancji bankowych jak również dobrze przygotowanych kosztorysów, planów oraz innych bardzo ważnych kalkulacji.

Kredyty inwestycyjne jakie są oferowane w naszym kraju przez banki możemy podzielić na trzy ich rodzaje:

PIERWSZY TO:

Kredyt na wyposażenie, który przeznaczany jest na zakup bądź też modernizację sprzętu, budowę majątku trwałego oraz nabywanie

DRUGI TO:

Kredyt na restrukturyzację, który przeznaczany jest kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.

TRZECI TO:

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na finansowanie tylko jednej określonej transakcji bądź w formie linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów jak również kwot wykorzystania na dane transze.