Czy wiesz co to kredyt?

Każda osoba pełnoletnia zastanawia się niejednokrotnie nad zaciągnięciem kredytu.

Kredyt bankowy jest to umowa, którą zawiera bank z kredytobiorcą w formie pisemnej. Bank zobowiązuje się do pożyczenia określonej kwoty na dany cel jak również czas a kredytobiorca jest zobligowany wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji oraz odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: oprocentowanie, terminowość i zwrotność.

Sposoby ujmowania kredytu:

 • ekonomiczne ujęcie kredytu;
 • formalno-prawne ujęcie kredytu;

Standardowa umowa kredytowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą (osoba ubiegająca się o kredyt) powinna zawierać:

 • datę jak również i miejsce zawarcia umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą;
 • dane stron umowy;
 • postanowienia ogólne kredytu;
 • kwotę oraz walutę w jakiej kredyt zostaje wydany;
 • warunki uruchomienia kredytu;
 • cel na jaki kredytu zostaje przeznaczony przez kredytobiorcę;
 • zasady jak również termin spłaty kredytu jaki ma kredytobiorca;
 • wysokość prowizji jaką bank otrzyma za udzielenie kredytu;
 • wysokość stopy oprocentowania;
 • sposób zabezpieczenia kredytu;
 • zakres uprawnień banku;
 • termin oraz sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej;
 • informacje o warunkach zmiany jak również odstąpienia od umowy przez bank oraz kredytobiorcę;
 • informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron;
 • podpis kredytobiorcy jak również przedstawiciela banku;