Zabezpieczenie remontów na drodze

Remonty na drogach, gdzie dane odcinki nie są całkowicie wyłączone z ruchu są wyjątkowo trudne. Oczywiście bywa tak, że prace wykluczają użytkowanie danej drogi i wtedy konieczne jest postawienie tablic informacyjnych dotyczących objazdów. Zawsze konieczne są także bariery drogowe. 

Znaki uzupełniające i tabliczki do znaków drogowych w czasie remontów na drogach

W przypadku remontu danego odcinka drogi może być on wyłączony z ruchu. Wtedy może być konieczne postawienie tablicy i wskazania objazdu. W miejscu gdzie prowadzi objazd powinny znaleźć się żółte tablice z napisem „Objazd” i strzałką wskazującą na kierunek jazdy. Jeśli w związku z remontem ruch skierowany jest na sąsiednią jezdnię, to odpowiednia tablica powinna pojawić się przy drodze. Mogą pojawić się także tabliczki do znaków drogowych, np. nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o kierunku wskazanym na tabliczce czy tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych. Miejsce pracy powinno być oczywiście oznaczone znakiem ostrzegawczym „Roboty drogowe”, a jeśli ruch jest ograniczony do jednego pasa, ale możliwy, oczywiście powinien znaleźć się również znak dotyczący ograniczenia prędkości w tym terenie.

Jakie zabezpieczenia stosowane są w czasie remontów dróg?

Poza znakami ostrzegawczymi i tablicami w czasie remontów firmy budowlane mogą też korzystać z tymczasowych progów zwalniających, gdy ruch prowadzony jest wahadłowo. Oczywiście sprawdza się też tymczasowa sygnalizacja świetlna oraz osoba wyznaczona do kierowania ruchem. Zarówno kierowcy muszą wiedzieć czego mogą się spodziewać, jak i pracownicy muszą być bezpieczni podczas prowadzonych robót, dlatego dobre oznakowanie remontów na drodze jest niezbędne. Można stosować też pachołki drogowe, ale tam gdzie chce się dobrze wydzielić teren prac najlepiej sprawdzają się bariery drogowe. Można wybrać bariery ochronne stosowane do zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych z możliwością montażu sygnalizacji ostrzegawczej, ale i zapory drogowe z blachy stalowej wyklejone folią białą i czerwoną