Rodzaje betonu i jego przeznaczenie

Beton, czyli mieszanina kruszywa naturalnego płukanego, cementu, piasku płukanego, wody z dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi jest wykorzystywany w branży budowlanej. Kruszywo może mieć granulację od 2 do 16 mm, a piasek do 2 mm. Do produkcji betonu towarowego używa się również cementu CEM I 42,5 R. 

W jakich klasach występuje beton towarowy?

Beton towarowy występuje w wielu klasach ekspozycji, a dokładnie można wymienić ich 18. Beton klasy X0 sprawdza się w środowisku nieagresywnym i ma zastosowanie w budynkach o bardzo niskiej wilgotności powietrza. Są też betony o rożnej klasie odporności na karbonatyzację, czyli niszczące działanie węglanu wapnia, który może z czasem powodować jego pękanie. Tu wyróżniamy kasy od XC1 do XC4. Beton klasy XC1 jest przeznaczony do środowiska suchego, a XC2 stale mokrego. Dlatego ten ostatni dobrze sprawdza się na fundamenty. Beton klasy XC3 nadaje się do zastosowania na zewnątrz, tam gdzie będzie osłonięty przed deszczem. Beton XC4 sprawdza się do środowiska suchego i mokrego, jednak nie ma tak dobrej odporności na długotrwały kontakt z wodą jak XC2. Tam, gdzie powierzchnia betonu narażona jest na chlorki niepochodzące z wody morskiej stosuje się beton od XD1 do XD3. Z kolei w środowisku narażonym na chlorki z wody morskiej do wyboru jest beton klasy XS1 do XS3. Jeśli beton ma być odporny na agresję mrozową, należy wybierać beton klasy od XF1 do XF4. W przypadku środowiska agresywnego chemicznie stosuje się beton klasy od XA1 do XA3. Jeśli chodzi o odporność na ścieranie wyróżniamy betony klasy XM1 do XM3.              

Jakie można wyróżnić betony specjalne i jakie mają zastosowanie?   

Jeśli chodzi o betony specjalne, to wyróżniamy beton posadzkowy, który stworzony jest na bazie betonu towarowego z dodatkiem włókien stalowych lub polipropylenowych. Beton drogowo-mostowy wykonuje się przy użyciu kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych i cementów o niskiej zawartości alkaliów. Można wyróżnić także betony samozagęszczalne SCC, betony hydrotechniczne i wodoszczelne, a także betony architektoniczne. Te ostatnie mają zastosowanie elewacyjne i dekoracyjne.